Donaties

Donaties/Subsidies/Particulieren bijdragen

Stichting Educatie, Cultuur en Burgerschap is voor haar projecten afhankelijk van donaties en subsidies. Dit kunnen donaties/subsidies zijn vanuit het bedrijfsleven, fondsen, de overheid en gemeenten.

Voor bedrijven en instellingen die ons ondersteunen plaatsen wij het logo op de website onder de rubriek: Onze donateurs/Onze subsidieverstrekkers.

Maar ook particulieren kunnen onze stichting ondersteunen met hun bijdrage. Hieronder de mogelijkheden daartoe:

Donateurschap € 450,00

Uw logo wordt hierbij op de website onder de rubriek Onze subsidieverstrekkers/Onze donateurs vermeld.

Donateurschap met doorklik naar uw website € 500,00

Uw logo wordt hierbij op de website onder de rubriek Onze subsidieverstrekkers/Onze donateurs vermeld. Tevens heeft u hierbij via uw logo een doorklik naar uw website. Bovendien is hier ruimte om 3 regels (commerciële) tekst over uw bedrijf te plaatsen.

Subsidieverstrekkers

Voor subsidieverstrekkers geldt eveneens de doorklik naar hun website.

Particulieren

Particulieren kunnen onze stichting ondersteunen door een bijdrage over te maken naar onderstaand bankrekeningnummer.

Bankrelatie:

ING Bank ten name van Stichting Educatie, Cultuur en Burgerschap,
IBAN nummer INGB NL 17 INGB 0007 5818 16

De Stichting Educatie, Cultuur en Burgerschap dankt u voor uw steun!